Artikel

Ordliste

Det kan være svært at kende alle begreber og forkortelser indenfor automatisering og digitalisering. Nedenfor finder du en ordliste for at give et enkelt overblik.

AI

Artificial Intelligence. AI eller kunstig intelligens er navnet på computersystemer, der er i stand til at udføre opgaver, som tidligere krævede menneskelig intelligens. Inden for automatisering bruges AI ofte i forbindelse med Machine Learning, som bruger algoritmer til lettere at finde mønstre i store datasæt.

API

Application Programming Interface. API er en programmeringsgrænseflade, der bruges til at udveksle data mellem to forskellige applikationer. Denne integration giver dig mulighed for at bruge enkle, brugervenlige applikationer til at foretage ændringer, køre processer eller behandle data i en større sammenhæng, som f.eks. en database.

Audit Trail

Audit Trail, eller revisionsspor, specificerer registreringen af ​​alle hændelser og procedurer ned til detaljeringsniveau. Med Audit Trail vil du være i stand til at gå tilbage og se ændringer og andre begivenheder i kronologisk rækkefølge. Når man arbejder med data, betyder det, at man kan se den logiske sti, der forbinder hændelsesforløbet.

BI

Business Intelligence. BI kombinerer forretningsregler, forretningsanalyse og visualisering for at gøre det nemmere for virksomheder at træffe beslutninger og foretage ændringer baseret på data. I praksis betyder det, at virksomheder kan bruge data til at øge effektiviteten og hurtigt tilpasse sig ændringer i markedet.

Big Data

Big Data er store, komplekse datasæt, som er svære at analysere med standard databehandlingsværktøjer. Når vi taler om Big Data, taler vi også ofte om nye teknologier, der gør det muligt at analysere disse store, komplekse datasæt hurtigere og mere præcist.

Cloud Computing

Cloud Computing, eller bare Cloud, henviser til levering af computertjenester såsom servere, databaser, netværk og software over internettet. Løsningen er ofte omkostningsbesparende, fordi du ikke har brug for fysisk udstyr. Derudover giver netværksbackup god datasikkerhed.

Data Mining

Data Mining kombinerer statistik, AI og Machine Learning for at finde mønstre og værdifuld information i store datasæt. Med Data Mining kan du enten bruge målsættet eller forudsige fremtidige resultater ved hjælp af Machine Learning-algoritmer. På denne måde omdannes rådata til brugbar information.

DCS

Distributed Control System. DCS er et integreret visualiserings- og kontrolsystem inden for proces- og medicinalindustrien. Det bruges i komplekse kontrolprocesser, såsom et enkelt anlæg eller en fabrik. Systemet fungerer “on the edge”, og består af flere sammenkoblede styresystemer.

Digital tvilling

En digital tvilling er en digital kopi af et fysisk produkt eller en proces. Ved hjælp af sensorer kan fysiske egenskaber gengives i digital form. Den digitale tvilling kan give information, der kan hjælpe med at optimere produktet eller processen. Digitale tvillinger kan også bruges som prototyper for at spare omkostninger.

Edge Computing

Egde Computing, normalt kaldet Edge, er en åben IT-arkitektur, som betyder, at systemer, udstyr eller software kører tæt på datakilden. Her behandles data af selve enheden, en lokal computer eller server i stedet for at blive overført til et datacenter. Formålet med at køre systemer “on the edge” er forbedret responstid.

ERP

Enterprise Resource Planning. ERP er software til ledelse og administration af en virksomhed, såsom produktion, lager og økonomi. ERP er ikke et enkelt produkt, men en integration mellem virksomhedens systemer. ERP-systemer indeholder realtidsdata, en fælles database og en samlet brugergrænseflade.

DataOps

DataOps kommer fra ordet Data Operations, og er en ny tilgang til dataanalyse. I stedet for en-til-en integrationer, administrerer DataOps hundredvis af maskiner med tusindvis af datapunkter via et sæt standardmodeller. Data fra forskellige kilder eller systemer kan kompileres, kontekstualiseres og udarbejdes “on the edge”.

Data Scientist

Data Scientists indsamler store mængder data og udvikler modeller til at analysere, behandle og modellere data. Resultaterne fortolkes derefter til at skabe handlingsplaner for virksomheder og drift. Virksomheder som arbejder med Big Data, vil typisk have brug for Data Scientists.

HMI

Human Machine Interface. HMI er den visuelle grænseflade mellem maskiner og mennesker. Begrebet bruges hovedsageligt om grafiske brugergrænseflader, i form af software, der giver operatøren mulighed for at styre og håndtere industrielle processer. I dag er HMI designet til operatøren med den hensigt at give øjeblikkeligt overblik og hurtig handling.

IIoT

Industrial Internet of Things. IIoT er den industrielle version af IoT, og handler om, hvordan sensorer, systemer og udstyr kan forbindes ved hjælp af industrielle applikationer. Denne løsning muliggør dataindsamling, udveksling og analyse, der kan bruges til at optimere produktionen.

IoT

Internet of Things. IoT refererer til forskellige objekter, der er udstyret med elektronik, software, sensorer, aktuatorer og/eller netværk, der gør det muligt for objekterne at forbinde sig med hinanden og udveksle data. I industrielle sammenhænge bruger vi begrebet IIoT (Industrial Internet of Things).

Industri 4.0

Industri 4.0 er en løbende proces, der beskriver den fjerde industrielle revolution: Traditionel produktion og industrielle metoder automatiseres med smart teknologi. Industri 4.0 involverer sammenkobling af systemer, enheder og mennesker, der giver bedre dataadgang for at løse udfordringer.

I/O

Input/output. I/O er betegnelsen for kommunikation mellem et informationsbehandlingssystem (såsom en computer eller en PLC) og et andet system eller menneske. Input er de data som systemet modtager og output er de data som systemet videresender.

IPC

Industriel PC. En IPC er en computer specielt tilpasset til industriel brug. IPC’en kan køre kraftfulde applikationer, der håndterer store mængder data i barske industrielle miljøer, der involverer vibrationer, høj varme, kulde osv., uden at ofre ydeevne og levetid.

IT

Information Technology, IT eller informationsteknologi involverer brugen af ​​computere, netværk og andre fysiske enheder til at hente, oprette, behandle, sikre, gemme og udveksle alle former for elektronisk data. Et IT-system er en kombination af hardware og software.

Client/server

Client/Server eller Klient/server er en IT-arkitektur karakteriseret ved, at forskellige softwarekomponenter kommunikerer via en protokol, hvor den ene komponent anmoder om tjenester fra den anden. Løsningen er især almindelig, når programmer kommunikerer over et computernetværk.

KPI

Key Performance Indicators. KPI’er, eller nøglepræstationsindikatorer, betegner en række målinger, der bruges til at kortlægge ydeevnen for hele virksomheden eller specifikke produkter og processer. Dataindsamling og analysesoftware kan give dig indsigt i form af nøgletal.

LEAN

Lean refererer til en produktionsmetode, der involverer at identificere og minimere fejl, samtidig med at produktiviteten optimeres. Resultatet er produkter af bedre kvalitet, hurtigere produktionstid, reduceret ressourceforbrug og lavere produktionsomkostninger.

LIM

Laboratory Information Management Systems – Laboratorieinformations Styringssystemer. LIMS er software, der bruges i laboratorier til at styre og spore prøver, instrumenter og andre laboratoriefunktioner. Data kan udtrækkes, analyseres og opbevares i elektroniske laboratoriebøger.

Machine Learning

Machine Learning / Maskinelæring / ML er en gren af ​​AI, er en metode til dataanalyse, der automatiserer konstruktionen af ​​analytiske modeller. Intelligente systemer bygget af Machine Learning-algoritmer kan lære af historiske data, identificere mønstre og træffe beslutninger med minimal menneskelig indgriben.

MES

Fremstilling af eksekveringssystemer. MES er en samling af løsninger, der sporer og dokumenterer hele produktionsprocessen i realtid. Løsningerne er drevet af indsigt og intelligens fra dataintegration, IIoT, Machine Learning og analytics og muliggør “Lean” produktion. Målet er en samlet styring af hele virksomheden.

Modbus

Modbus er en datakommunikationsprotokol, der ofte bruges til at forbinde SCADA-systemer med PLC’er eller RTU’er. Kommunikation er klient/server baseret. Modbus er blevet en standard kommunikationsprotokol for tilslutning af industrielle elektroniske enheder.

MTBF

Mean Time Between Failures. MTBF er den antagne tid mellem fejl i et system under normal drift, også kendt som middellevetid. MTBF kan bruges til at sammenligne forskellige systemer, men skal forstås som en gennemsnitsværdi, ikke en kvantitativ identitet. Udtrykket bruges om systemer, der kan repareres.

MTTR

Mean Time to Repair. MTTR er en gennemsnitlig tidsmåling, der bruges til vedligeholdelse og reparation af komponenter eller enheder. Definitionen af ​​MTTR er fra det tidspunkt, hvor fejlen opstod, til maskinen er i drift, eller fra det tidspunkt, hvor reparationen påbegyndtes, til produktionen er oppe at køre igen.

MQTT

MQ Telemetry Transport. MQTT er en åben netværksprotokol til kommunikation mellem maskiner såvel som maskiner og cloud. Protokollen er enkel og kører typisk TPC/IP, hvor klienter kræver minimale ressourcer. MQTTs skalerbarhed gør protokollen særligt velegnet til at forbinde til IoT- og IIoT-enheder.

OEE

Overall Equipment Effectiveness. OEE er et nøgletal, der fortæller dig, hvor godt din maskine, linje eller hele virksomheden bliver udnyttet. OEE er opdelt i tre kategorier: Tilgængelighed, Ydelse og Kvalitet. Disse kortlægger forskellige dele af produktionen, og giver et samlet billede af produktionseffektiviteten.

ODBC

Open Database Connectivity. ODBC tilbyder en standardforbindelse til at forbinde relationelle databaser uafhængigt af operativsystemer.

OPC

Open Platform Communication. OPC er en sikker kommunikationsplatform til dataudveksling. Platformen gør det muligt at forbinde, styre, overvåge og styre forskellige enheder gennem en enkelt kilde. OPC er platformsuafhængig og sikrer informationsflowet mellem systemer fra forskellige leverandører.

OPC DA/A&E/HDA/DX

OPC-data Access, Alarm & Events,  Historical Data Access, Data Exchange. OPC DA / A&E / HDA / DX er de klassiske OPC-standarder, baseret på Microsoft-teknologi. Hver af standarderne har forskellige funktioner, og i nogle tilfælde kan en OPC-server have flere af standarderne implementeret.

OPC UA

OPC Unified Architecture. OPC UA er den nyeste OPC-standard, og den vi bruger oftest i dag. OPC UA er cross-platform og kan køre på Apple, Windows og Linux. Netværkskommunikation er let. OPC UA bruges hovedsageligt til at kommunikere med forskellige industrielle systemer såsom PLC og DCS.

OT

Operational Technology. OT er hardware og software, der overvåger, styrer og kontrollerer industrielt udstyr, processer og begivenheder. Udtrykket viser forskellene mellem IT og industrielle systemer. Eksempler på OT er SCADA-systemer, PLC’er og DCS’er.

PAC

Programmable Automatic Controllers. Et PAC-system har funktioner svarende til PLC-baserede controllere og gør det muligt at levere mere komplekse instruktioner til automationsudstyr. Ofte kommer PAC’en som en mindre enhed, svarende til en PLC. PAC kan overvåge, styre og håndtere produktionen «on the edge».

PID controller

Proportional Integral Derivative Controller. En PID-controller bruges i industrielle kontrolapplikationer til at styre elektriske og mekaniske enheder såsom motorer, pumper, varme- og køleelementer, ventiler og ventilatorer. En digital PID-controller læser sensorsignaler og giver brugeren besked om eventuelle afvigelser.

PLC

Programmable Logic Controller. En PLC kan styre maskiner, systemer og processer. PLC’er leveres ofte som små, robuste enheder, designet til at håndtere industrielle miljøer. PLC’er kan kommunikere med andre PLC’er, eksterne I/O og HMI.

Redundans

Redundans betyder at duplikere kritiske komponenter i et system for at øge driftssikkerheden. Hvis en komponent eller funktion holder op med at virke, har du en backup tilgængelig. I/O-moduler, controllere, sensorer, aktuatorer og industrielle netværk kan være redundante.

REST

Representational State Transfer. REST er en dataarkitektur, der bruges til at levere data på en struktureret måde mellem systemer over internettet. I applikationer, der bruger REST, kan komponenter administreres og opdateres under drift uden at påvirke systemet som helhed. Disse applikationer siges at være RESTful.

RTU

Remote Terminal Unit. RTU’en er en mikroprocessorstyret elektronisk enhed, der forbinder objekter i den fysiske verden til et distribueret kontrol- eller SCADA-system til overvågning og kontrol. En RTU har en processor, hukommelse og lager, og kan bruges som en intelligent controller eller som en master controller til andre enheder.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA er en betegnelse for systemer, der indsamler, kontrollerer og overvåger data, også kaldet automatisering eller kontrolsystemer. SCADA bruges ofte til at overvåge store systemer, såsom hele fabrikker eller faciliteter. De fleste fabrikker og faciliteter har en form for SCADA-system.

SNMP

Simple Network Management Protocol. SNMP er en standardprotokol, der bruges på IP-netværk til at styre og overvåge computere og netværksudstyr. Ved hjælp af et sæt standarder indsamler SNMP data fra hardware og software, organiserer dataene og hjælper med at opdage og analysere netværksfejl.

SOAP

Simple Object Access Protocol. SOAP er en protokol til udveksling af struktureret information ved implementering af webservices i computernetværk. SOAP bruger XML som meddelelsesformat til at kommunikere og er afhængig af informationslagsprotokoller såsom HTTP.

Store & Forward

Store & Forward beskriver en teknik, hvor data eller information kan bufres lokalt i tilfælde af netværksudfald og derefter sendes til sin endelige destination, når netværksforbindelsen genoprettes. Store & Forward forhindrer tab af data på grund af ødelagte links, nedetid eller andre problemer.

SPC

Statistic Process Control. Statistisk proceskontrol er en metode, der bruger statistiske værktøjer til at forudsige, om en proces (for eksempel en produktionsproces) er under kontrol. På den måde kan problemer forudsiges og foranstaltninger træffes, før fejlene fører til afvigelser.

SQL

Structured Query Language. SQL er et sprog, der bruges til at kommunikere med databaser. Det er designet til at administrere data i et relationelt databasestyringssystem og er særligt nyttigt til styring af strukturerede data. Mange af nutidens databasesystemer tilbyder SQL som grænseflade.

Target Systems

Target Systems er al software, computerhardware, servere, netværk, platforme, periferiudstyr og lignende eller relaterede dele af automatiserede, computeriserede eller andre informationsteknologiske (IT) netværk og systemer (herunder telekommunikationsnetværk og systemer til tale, data og video) ejet, leaset, licenseret eller brugt (herunder gennem cloud-baserede eller andre tredjepartstjenesteudbydere) af målet.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TPC/IP, også kendt som Internet Protocol Suite, er en gruppe kommunikationsprotokoller, der bruges på internettet og lignende computernetværk. Protokollerne giver ende-til-ende datakommunikation, der specificerer, hvordan data skal pakkes, adresseres, sendes, dirigeres og modtages.

Tunneling

Tunneling er en kommunikationsprotokol, der gør det muligt at sende data fra et netværk til et andet. Det betyder, at privat netværkskommunikation kan sendes over et offentligt netværk (såsom internettet).

Tyk klient

En tyk klient er en form for klient-server-arkitektur. Tykke klienter installeres og kører lokalt på din computer uden internetforbindelse.

Tynd klient

En tynd klient er en form for klient-server-arkitektur. Tynde klienter kører ressourcer gemt på en central server i stedet for en lokal computer. I et multi-klient miljø kan administration, opgradering og vedligeholdelse af tynde klienter være betydeligt mere effektivt og omkostningseffektivt.

XML

Extensible Markup Language. XML er et kodesprog, der ligner HTML, men uden foruddefinerede tags. I stedet definerer du dine egne koder, der er specielt designet til dine behov. XML-formatet er standardiseret og kan deles mellem systemer eller platforme, lokalt og over internettet.

Ordliste
Flere Insights