Proficy iFIX fra GE Digital er et af de mest brugte SCADA/operativsystemer, der findes i vand- og rensningsanlæg, og kan kommunikere med de fleste typer controllere til pumpestationer. Vigtige funktioner, der kræves af et moderne operativsystem, omfatter fleksibel kommunikation via Ethernet, RS232/RS422/RS485, radio og GSM. Her har vi i Novotek været med til at udvikle mange typer protokoller til blandt andet opkaldskommunikation til pumpestationer, boosterstationer og vandtårne.

Alarmhåndtering

Operativsystemet har avanceret alarmhåndtering, hvor alarmer fra både centrale systemer og fjernsystemer samt pumpestationer, vandtårne ​​og trykstigende stationer indsamles, lagres og præsenteres i operatørsystemets alarmliste. Alarmer kan grupperes i forskellige alarmområder og med forskellig prioritet, afhængigt af hvor kritisk alarmen er. Når en alarm udløses, kan du sende alarm meddelelse via operativsystemets tilføjelsesmodul Messenger til mobiltelefoner, e-mail, minicall og mere. Alarmer fra operativsystemet kan også bekræftes via en app til Android-telefoner.

For et bedre overblik over alarmerne kan et alarmanalysemodul integreres i operativsystemets procesbilleder. Her kan du sortere og filtrere alarmer baseret på alarmområde, prioritet og mere. Derudover kan du let se, hvor mange gange et signal har været i alarmtilstand, samt hvor lang tid det varede i et bestemt tidsrum.

Rapportering

En anden kritisk del af vand og kloakering er rapportering. Novoteks software Novotek Report Plus er et kraftfuldt rapporteringsværktøj, hvor du kan bygge dine egne rapporter baseret på et stort udvalg af skabeloner. En stor fordel er, at du kan bruge den samme rapportskabelon til forskellige perioder som dag, uge, måned, kvartal og årsrapport.

Det betyder, at du med en rapport kan få rapporter for ethvert tidsinterval. Dette gør det lettere med løbende vedligeholdelse af de forskellige rapportskabeloner, der er tilgængelige i systemet.

Fleksibelt operativmiljø

Driftsmiljøet i Proficy iFIX har stort set ubegrænsede muligheder. Operativsystemet kan køres som tykke klienter (iClient) installeret på en standardcomputer, som tynde terminal-klienter (iClient TS) eller som webklienter (WebSpace) i Internet Explorer. Hvis du vil være mobil, kan du styre og overvåge vandværket via tablet. Man kan bruge en eller flere computere og en eller flere skærme i operatørmiljøet. For let at opbygge operatørmiljøet er der en færdig billedstruktur, samt et færdigt objektbibliotek med blandt andet motorer, pumper, on/off ventiler, styreventiler, regulatorer og mere.

I operativsystemet Proficy iFIX foregår al konfiguration online, hvilket betyder, at du ikke skal bygge redundante løsninger eller lukke systemet ned ved ændringer. Du kan til enhver tid beholde kontrollen over systemet uden afbrydelse.

Enkelt og overskueligt

Ud over HMI/SCADA-systemer har vandværker og renseanlæg ofte andre systemer såsom laboratoriesystemer, rapporteringssystemer, vedligeholdelsessystemer og kamerasystemer.

Med dashboard-løsningen Proficy Operations Hub, kan du samle alle disse systemer i et struktureret miljø, så du nemt kan bygge dine egne dashboards til datavisualisering, trending og analyse – helt uden kode.

Proficy Operations Hub er særligt tæt integreret med procesdatabasen Proficy Historian, samt adskillige SCADA-, MES– og AI & Machine Learning-løsninger fra GE Digital. Softwaren understøtter en lang række protokoller, så andre datakilder og tredjepartssystemer kan også tilsluttes.

SCADA sikkerhed

Da vand er en af ​​de vigtigste ressourcer i samfundet, er det meget vigtigt, at ingen uautoriseret person kan påvirke processerne i vand og renseanlæg. Med Proficy iFIX garanterer vi et sikkert operativsystem. Netværkstrafikken mellem SCADA-noder og operatorknudepunkter er krypteret, så operationelt kritiske data ikke kan manipuleres. Adgangskoder er også krypteret med 256 bit AES-kryptering. Proficy iFIX’s SCADA-software kan integreres med Active Directory (AD), så brugere og adgangskoder administreres centralt fra samme sted.

Vores løsninger for vand og spildevand
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsning på markedet.

Læs mere
Novotek Report Plus

Få præcise rapporter i realtid med dette Proficy iFIX-rapporteringsværktøj.

Læs mere
Novotek Messenger

Modtag alarmer på SMS eller e-mail.

Læs mere
Novotek Alarm Analyse

Få hurtigt og overskueligt overblik over alle alarmer og hændelser.

Læs mere