Verden bliver mere og mere datadrevet. Derfor er det vigtigere end nogensinde før at kunne se og forstå data. Det gør datavisualisering til et af de vigtigste værktøjer vi har – og til en del af fundamentet for digital transformation og Industri 4.0.

Hvad er datavisualisering?

Datavisualisering indebærer at omdanne data til nyttig information ved at præsentere dem i en visuel kontekst. Industrielle data er ofte komplekse, og en af fordelene ved visualisering af produktionsdata er at data kan præsenteres på en måde – som visuelle repræsentationer – der gør det lettere for den menneskelige hjerne at forstå dem.

Med software kan data visualiseres som blandt andet statistik, kort og simple procesbilleder. Når data visualiseres for den rigtige person, på det rigtige tidspunkt, kan datadrevne beslutninger tages umiddelbart, når behovet opstår. Datavisualisering gør det nemmere at identificere mønstre, tendenser og afvigelser i store datasæt over tid.

Datavisualisering

Sådan fungerer datavisualisering

Hver dag indsamler produktionsvirksomheder enorme mængder data. Data hentes fra forskellige industrielle systemer, såsom procesdatabaser, SCADA og MES. Data gemmes ofte med et tagnavn og procesværdi. Informationen er indeholdt i procesdatabasen, men med store mængder data indsamlet helt ned på millisekundniveau, er det meget svært for folk at gøre brug af disse data.

Løsningen er datavisualisering. Fordi vores øjne er tiltrukket af farver og mønstre, er det lettere for os at se en tendens præsenteret som en statistik end i et stort regneark. Ved hjælp af software udtrækkes data og præsenteres visuelt i en grafisk brugergrænseflade, kaldet et dashboard. Data kan visualiseres som blandt andet KPI’er, trends, statistik, simple procesbilleder og kort. Softwaren har funktioner til at oprette dine egne dashboards, så du kan visualisere data præcis, som du vil.

Form og funktion

Med adgang til et stort bibliotek af forskellige infografikker er det nemt at overdrive mængden af ​​grafer og diagrammer. At skabe æstetisk tiltalende dashboards, der ikke opfylder hovedmålet – som er at formidle information – er et almindeligt problem. Effektiv visualisering af produktionsdata kræver balance mellem form og funktion. Det er derfor vigtigt, at du først identificerer nøglebudskabet i datasættet, før du præsenterer dem på en interessant måde.

Dataanalyse

Datavisualisering er tæt forbundet med dataanalyse og business intelligence. Via dashboards analyserer du proces- og produktionsdata fra forskellige datakilder i realtid, med mulighed for at foretage øjeblikkelige ændringer, hvis der opstår en hændelse. De fleste datavisualiseringssoftware indbefatter analysefunktioner, der giver dig mulighed for at oprette rapporter baseret på historiske data, så du kan spotte tendenser, mønstre og uregelmæssigheder.

Big Data

I Big Data er datavisualiseringsværktøjer og -teknologier afgørende for at analysere enorme mængder information og træffe datadrevne beslutninger.

Bliv datadrevet
Tablet__icon
Få et hurtigere overblik

Via dashboardet får du nemt og hurtigt information om produktionsprocessen, og kan holde dig opdateret om begivenheder og eventuelle ændringer.

Checkmark_icon
Træf de rigtige beslutninger

Konkrete tal og håndgribelig indsigt gør dig i stand til at træffe datadrevne beslutninger på det rigtige tidspunkt, optimere produktionen og drive virksomheden fremad.

Factory_icon
Til alle brancher

Datavisualisering er lige vigtig i alle slags industrivirksomheder. Med funktioner til at lave dine egne dashboards tilpasses datavisualiseringen til dine behov for at skabe overblik.

Datavisualisering i praksis

I dag ses en stor stigning i industrivirksomheder, der vælger at bruge moderne, intuitive dashboards til datavisualisering af produktionsdata. Sammenlignet med traditionelle HMI-skærme giver disse dashboards en brugergrænseflade som er lettere at tilpasse. Derudover har de også ofte bedre funktioner til dataanalyse.

For virksomheder, der synes at digitalisering er for dyrt, fordi maskiner og udstyr skal udskiftes, kan en dashboard-løsning til datavisualisering være løsningen. Bedre indsigt i processer betyder, at du kan tage skridt til at optimere produktionen og “puste liv” i ældre maskiner og udstyr.

Proficy Operations Hub

Vi leverer dashboard-løsningen Proficy Operations Hub fra GE Digital. Med Proficy Operations Hub kan du nemt bygge dine egne dashboards til datavisualisering, trending og analyse – helt uden kode.

Proficy Operations Hub

Dashboards oprettes ved hjælp af et stort bibliotek af widgets og “Drag & Drop”-funktionalitet, som giver dig mulighed for hurtigt og nemt at få adgang til de oplysninger, du har brug for. Adgang via pc, tablet og mobil giver dig dataindsigt når som helst og hvor som helst.

Proficy Operations Hub er særligt tæt integreret med procesdatabasen Proficy Historian, samt adskillige SCADA-, MES– og AI & Machine Learning-løsninger fra GE Digital. Softwaren understøtter en lang række protokoller, så andre datakilder og tredjepartssystemer kan også tilsluttes.

Se alle vores dataopsamlings- og rapporteringsløsninger herunder.


Vores softwareløsning til datavisualisering
Proficy Operations Hub

Få bedre visualisering af produktionsdata med Proficy Operations Hub.

Mere om Operations Hub