Vores løsninger inden for energi

Novotek leverer drifts-, digitaliserings- og informationsløsninger til produktion og distribution af energi. Vi er placeret i faciliteter til produktion af el, fjernvarme, fjernkøling, vindkraft og vandkraft. Novotek har leveret denne sektor siden slutningen af ​​1980’erne. Inden for varmefordeling har vi blandt andet tilbudt en meget konkurrencedygtig HMI/SCADA-løsning.

I de senere år har vi udviklet løsninger til at lette de nye EU-direktiver om handel med emissioner, som er blevet indført for at reducere CO2-emissioner. Her har vi udviklet en løsning for at opnå fuld overensstemmelse med direktiverne, herunder dataindsamling og rapportering.

Vi har også skabt løsninger til dataindsamling og realtidsrapportering fra store DCS/PLC-systemer. Vi har i flere tilfælde gjort dette med vores OPC-servere, såsom ABB Masterbus300, som kommunikerer med ABB DCS-systemer som MP200, AC410 og AC450.

Kommunikation

Proficy HMI/SCADA iFIX er et af de mest almindelige HMI/SCADA-operatørsystemer på markedet, der bruges til kraftværker, fjernvarme, fjernkøling, vindkraft, vandkraft og mere.

Vigtige funktioner, der kræves af et moderne HMI/SCADA-operatørsystem, omfatter fleksibel, sikker og hurtig kommunikation. Proficy HMI/SCADA iFIX kan kommunikere med PLC, DCS-System, analyseudstyr via Ethernet, RS232 / RS422 / RS485, feltbusser. Vi har udviklet kommunikation med ABB Masterbus 300 og andre kontrolsystemer. Proficy HMI/SCADA iFIX har en meget sikker OPC-kommunikation med blandt andet redundant kommunikation til PLC’er og DCS-systemer. I energibranchen bruges mange forskellige mærker af DCS-systemer og PLC-systemer, og det er derfor vigtigt, at der er mange kommunikationsdrivere. Det er også muligt fra operativsystemet at overvåge kommunikationsnetværkets forskellige switches, routere og mere via en SNMP OPC kommunikationsdriver. Med denne løsning har du fuld kontrol over alle dele af dit system, DCS, PLC, switches, routere, kommunikationsdrivere, HMI/SCADA, Historian, rapporteringssystemer.

Operativsystemet Proficy HMI/SCADA iFIX har kommunikation med ABB 800xA, Siemens S7, Emerson og mange andre aktører inden for energi.

Energi Redundans illustration

Redundans

I kraftværker er det meget vigtigt, at SCADA/operativsystemet har høj tilgængelighed, og derfor har Proficy HMI/SCADA iFIX omfattende redundansfunktioner.

Alarmhåndtering

Operativ systemet har avanceret alarmstyring, hvor alarmer fra både centrale faciliteter og eksterne faciliteter indsamles, lagres og præsenteres i operatørsystemets alarmliste. Alarmerne kan grupperes i forskellige alarmområder og med forskellige alarmprioriteter, afhængigt af hvor kritiske alarmerne er. Når der opstår en alarm, kan du sende en alarm meddelelse til din smartphone og e-mail adresser. Fra mobilen kan du også styre signaler i operativ systemet.

For at få et godt overblik over deres alarmer er der også et alarmanalysemodul, der kan integreres i operativ systemets procesbilleder, hvor du kan sortere og filtrere alarmer afhængigt af alarmområde, prioritet osv. Du kan også nemt se, hvor mange gange et signal har været i en alarmtilstand, og hvor længe det har varet i løbet af en valgt tidsperiode. Det er også muligt at blokere individuelle alarmer eller forskellige grupper af alarmer, for at sikre, at der kun vises reelle alarmer til brugeren/operatøren i alarmlisten.

Alarm HMI SCADA screens

Historisk lagring og analyse af procesdata

Proficy HMI/SCADA iFIX logger alle procesdata såsom strømninger, niveauer, tryk, temperaturer, energiforbrug, O2, NOX, start og stop af pumper og mange andre parametre i Proficy Historians historiedatabase.

Alle alarmer gemmes i alarm- og hændelsesdatabasen, og alle data gemmes i rå format med tagnavn, dato, tid og værdi. Når du så henter oplysninger, kan du på en meget enkel måde vælge, om du vil se på rå data, min., max., gennemsnit eller anden type behandlede data. Proficy Historian har mulighed for redundant kommunikation og redundante Historian-tjenester, alt sammen for at sikre, at du aldrig mister data. Data bufres lokalt i tilfælde af netværksafbrydelse og overføres derefter automatisk til serveren under genetableret netværkstrafik (lagring og videresendelse). For at minimere netværkstrafik foretages en filtrering og komprimering af data lokalt, før de sendes over til den centrale server. I operativsystemet kan signalerne derefter vises på mange forskellige måder både som trendkurver og som historiske dataforbindelser i procesbillederne.

Hvis du vælger at logge alle dine procesparametre, kan du om nødvendigt bruge en indbygget funktion i operativsystemet kaldet “Afspilning” for at kunne afspille, hvordan det så ud i procesbillederne på et tidligere givet tidspunkt. Alt sammen for let at kunne analysere enhver speciel situation, hvor du for eksempel havde problemer eller lignende i dit anlæg.

Operativsystemet Proficy HMI/SCADA iFIX har et meget fleksibelt trendværktøj, hvor du kan vise mange forskellige trendkurver både i realtid og historisk. Du kan også indtaste en kommentar til en bestemt trendkurve på et bestemt tidspunkt, alt for at øge informationsniveauet. Trendkurverne kan have flere tidsskalaer, forskellige farver og mere for at kunne præsentere oplysningerne for operatørerne på den rigtige måde. Du kan også forbinde trendværktøjet med alarmanalyseværktøjet for at kunne se sammenhænge mellem trendkurver og alarmer på en meget enkel måde.

Rapportering

Med Novoteks software Report Plus er der et meget kraftfuldt rapporteringsværktøj, hvor du nemt kan bygge dine forskellige rapporter baseret på forskellige skabeloner. En stor fordel er, at du kan bruge en og samme rapportskabelon til forskellige perioder som dag, uge, måned, kvartal og årsrapport. Det betyder, at du med en rapport kan få rapporter for ethvert tidsinterval. Dette letter også løbende vedligeholdelse af de forskellige rapporter i systemet. Der findes en række færdige rapportskabeloner, der gør det let at komme i gang med energi- og miljørapportering.

Fleksibelt operatørmiljø

Proficy iFIX-operatørmiljø har næsten ubegrænsede muligheder. Operativsystemet kan køres som tykke klienter (iClient) installeret på en standard-pc eller som tynde terminal-serverklienter (iClientTS) eller som webklienter (WebSpace). Hvis du vil være mobil, kan du styre og overvåge dit kraftværk/energisystem via iPad eller Android-tablet. Du kan bruge en eller flere computere og en eller flere skærme i dit operatørmiljø. For let at kunne opbygge deres operatørmiljø er der en færdig billedstruktur og et færdigt objektbibliotek med f.eks. motorer, pumper, tænd/sluk-ventiler, reguleringsventiler, regulatorer, ventilatorer osv.

I operativsystemet Proficy iFIX foregår al konfiguration online, hvilket betyder, at du kan foretage tilføjelser og ændringer i systemet uden afbrydelse.

SCADA Sikkerhed

Da energiproduktion er kritisk for produktionen, er det yderst vigtigt at sikre, at ingen uautoriseret person kan påvirke processen. Med HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX kan vi garantere et meget sikkert operativsystem. Netværkstrafik mellem SCADA-noder og operatørknudepunkter er krypteret, så operationelle kritiske data ikke kan manipuleres. Adgangskoder er også krypteret med 256 bit AES-kryptering. Proficy iFIX-systemer kan også integreres med den centrale Active Directory (AD), så brugere og adgangskoder administreres fra en central placering.

Resumé

Med operativsystemet Proficy iFIX, Proficy Historian og rapporteringsværktøjet Report Plus kan vi garantere en løsning, der kan udvikles på lang sigt med de krav og ønsker, som vores kraftværker, vindmøller, fjernkøling , fjernvarme og andre former for energisystemer kan have

Lad os fortælle mere!

Kontakt os