Hvad er et vedligeholdelsessystem?

Et vedligeholdelsesprogram er software, der bruges til at planlægge, følge op og forbedre vedligeholdelsen. Med vedligeholdelsessoftware kan du registrere fejl og afvigelser, have information om maskiner og udstyr let tilgængeligt, med mulighed for at udføre periodisk, tilstandsbaseret og prediktiv vedligeholdelse.

Vedligeholdelsessoftware til forebyggende vedligehold af maskiner sikrer en mere sikker, optimal og omkostningseffektiv drift. Maskiner og udstyr går sjældnere ned, produktionen kører mere effektivt med mindre nedetid, og omkostningerne i forbindelse med reparationer og produktionsstop reduceres – som følge af god planlægning og overblik over vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsessystemer går også under navnene CMMS (Computerized Maintenance Management System), FDV (Management, Operation and Maintenance) og EAM (Enterprise Asset Management).

vedligeholdelse

Hvorfor vælge et vedligeholdelsesprogram?

Der vil altid være behov for vedligeholdelse af maskiner og udstyr i produktionsvirksomheder. Udfordringen er, at man ofte ikke opdager behovet, før der opstår fejl eller mangler. De oplysninger, du har brug for, er skjult i logbøger eller regnearksystemer såsom Excel, uden mulighed for underretning.

Ved hjælp af et vedligeholdelsessystem har du let adgang til de oplysninger, du har brug for. Du får besked tidligt i tilfælde af uregelmæssigheder og får mulighed for at udføre forebyggende vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Dette bevarer effektiviteten i produktionen og reducerer dine vedligeholdelsesomkostninger.

Vedligeholdelsesstyring holder dig på forkant i forhold til planlægning, udførelse og registrering af vedligeholdelse.

Sådan fungerer vedligeholdelsessoftware

Grundlaget for vedligeholdelsessoftware er en database, kaldet et byggeregister, hvor maskiner og udstyr opbevares. Her finder du information om hver enkelt maskine, såsom specifikationer, tekniske data, billeder, tekniske tegninger og betjeningsvejledninger. Derudover kan du finde historiske data, med information om tidligere arrangementer og vedligeholdelse.

Maskiner og udstyr kan have sensorer, der er forbundet til vedligeholdelsesprogrammet. Den kan derfor meddele dig, når der opstår afvigelser, – eller før de opstår via programmerede intervaller, baseret på tid, udstyrets tilstand eller tidligere hændelser. En arbejdsordre kan derefter oprettes på maskinen eller udstyret og delegeres til tilgængeligt personale på et passende tidspunkt. På denne måde undgår du uplanlagt nedetid.

Vedligeholdelsessystemer har også funktioner til daglig opfølgning, som omfatter tjeklister til kontrol af maskiner og udstyr, samt en logbog til registrering af nyttig information.

Bemærk: Forskellige vedligeholdelsessystemer har forskellige funktioner, dette er baseret på vedligeholdelsessoftwaren Idus.

Sådan fungerer et vedligeholdelsessystem

Hvordan bruges et vedligeholdelsessystem?

Vedligeholdelsessystemer, også kaldet intelligente vedligeholdelsessystemer, er en del af Industry 4.0. Ved hjælp af indsamlede data fra maskiner og udstyr, kortlægningshistorik og analyse kan systemet forudsige og advare om mulige fejl.

Vedligeholdelsessoftware giver dig en brugervenlig grænseflade til planlægning, udførelse og registrering af vedligeholdelse. Med adgang til fabriksregistret over alle maskiner og udstyr, der viser dokumentation og historik for tidligere vedligeholdelse, har du alle de nødvendige oplysninger let tilgængelige ét sted.

Med et systematisk system til vedligeholdelse kan du hurtigt træffe de rigtige beslutninger baseret på fakta frem for antagelser. Med forebyggende vedligeholdelse på maskiner kan levetiden forlænges, nedetid reduceres og produktionskapaciteten opretholdes.

Få den rette vedligeholdelsesstyring

Kom i gang med vedligeholdelse!

Det er vigtigt at huske på at et vedligeholdelsessystem er et værktøj som hjælper dig med at styre din vedligeholdelse – ikke et system som gør det for dig. Du må selv udnytte de funktioner systemet har til vedligeholdelsesstyring. Ved at skabe gode rutiner for vedligeholdelse vil du få det bedste resultat. Her ser du hvordan systemet kan udnyttes trin-for-trin til drift og vedligeholdelse af maskiner:

vedligeholdelsesarbejde

Trin 1: Identificer nødvendigt vedligehold

Du får besked om, at en pumpe skal vedligeholdes. Først skal du se, hvilken type alarm det er, – haster det, eller er vedligeholdelsessystemet indstillet til periodisk eller tilstandsbaseret vedligeholdelse?

Lad os sige, at det er periodisk vedligeholdelse. Det betyder, at det normalt er tid til vedligeholdelse, men der behøver ikke være noget galt med pumpen. Først skal dette kontrolleres, derefter kan nødvendig vedligeholdelse identificeres.

Trin 2: Planlæg vedligeholdelsesarbejdet

Der var slitage på pumpen, og en del skal udskiftes. Dette er planlagt i vedligeholdelsessystemet. I anlægsregistret finder du delens specifikationer, derefter kan du tjekke lagerbeholdningen for at se om delen er ledig eller skal bestilles. Det samme gælder alt værktøj eller udstyr, der kræves for at udføre arbejdet.

Vedligeholdelsesarbejdet er planlagt i kalenderen som en arbejdsordre. Her kan du se det ledige vedligeholdelsespersonale og hvilke dage der skal udføres anden vedligeholdelse. Vedligeholdelsen planlægges på et tidspunkt, der giver mindst mulig nedetid.

Trin 3: Udfør vedligeholdelsen

Arbejdet udføres af vedligeholdelsespersonale. Eventuelle problemer og anden brugbar information gemmes som historik på pumpen i anlægsregistret.

Trin 4: Afslut vedligeholdelsesarbejdet

Vedligeholdelsesarbejdet evalueres. Blev vedligeholdelsen udført til tiden? Var fejlen større end forventet? Fungerer pumpen normalt? Skal man fortsætte med vedligeholdelsen i tidsintervaller, eller skal en anden strategi overvejes?

Spørgsmål besvares med rapporter og analyser i vedligeholdelsessystemet, og oplysningerne bruges til at forbedre vedligeholdelsesarbejdet.

Vedligeholdelsesstrategier

Der findes forskellige vedligeholdelsesstrategier. Alle har fordele og ulemper, som passer til forskellige formål. Med et vedligeholdelsessystem kan du vælge den vedligeholdelsesstrategi, der passer bedst til din virksomhed. For de fleste virksomheder vil en blanding af forskellige strategier være et godt valg.

korrigerende vedligehold

Korrigerende vedligehold

“Hvis det ikke er i stykker, så lad være med at reparere det”. Dette er den enkleste form for vedligeholdelse, hvor vedligeholdelsesarbejdet udføres efter fejl eller afvigelser.

Korrigerende vedligeholdelse kræver mindst planlægning, og unødvendigt arbejde undgås. På den anden side fører det til uplanlagt produktionsnedetid, mindre kontrol over vedligeholdelsesomkostninger og kan forkorte udstyrets levetid. Korrigerende vedligeholdelse kan være den rigtige strategi for ikke-kritisk udstyr, som er nemt at udskifte og ikke påvirker produktionen i stor udstrækning.

periodisk vedligehold

Periodisk vedligehold

Periodisk vedligehold, også kaldet forebyggende vedligehold, er blandt de mest udbredte former for vedligehold i industrivirksomheder. Strategien er baseret på tidsintervaller, – fx udføres vedligeholdelse af en maskine hvert kvartal. Forskellige maskiner og udstyr kan have forskellige intervaller alt efter hvor meget det bruges, eller hvor kritisk det er for produktionen. Vedligeholdelsessystemet giver dig besked, når intervallet falder, og fortæller dig, hvad der skal gøres, hvordan og hvornår.

Periodisk vedligehold gør det muligt at planlægge stop, giver gode sikkerhedsmarginer og bedre risikostyring. Implementering kræver god planlægning. I nogle tilfælde kan dette føre til unødvendigt vedligeholdelsesarbejde.

tilstandsbaseret vedligehold

Tilstandsbaseret vedligehold

Tilstandsbaseret vedligehold er baseret på målinger af udstyret, såsom vibrationsmålinger, olieanalyse og termografi for at se faktisk slid. Dette giver pålidelige indikatorer for nødvendig vedligeholdelse, og vedligeholdelsesarbejde baseret på gætværk undgås.

Tilstandsbaseret vedligehold skal udføres før der opstår en fejl, ellers kategoriseres det som afhjælpende vedligehold. Hvis den tilstandsbaserede vedligeholdelse udføres korrekt, vil du have en sikkerhedsmargin til at planlægge vedligeholdelsesarbejdet før en større fejl. Strategien kræver en investering i et vedligeholdelsessystem, og en længere indkøring og mere træning kan være nødvendig.

prediktivt vedligehold

Prædiktivt vedligehold

Prædiktiv vedligeholdelse udnytter data fra blandt andet smarte sensorer og kontrolsystemer og bruger Machine Learning og analyse til at forudsige fremtidige fejl og nødvendig vedligeholdelse. Det kan ligeledes forudsige udstyrets resterende levetid.

Med prædiktivt vedligehold får du overblik over hvilket udstyr, der er i risiko for at gå i stykker, og således mere tid til at planlægge vedligeholdelsesarbejdet. Derudover sikrer prædiktiv vedligeholdelse, at der kun udføres nødvendig vedligeholdelse, hvilket reducerer nedetid i produktions- og arbejdsomkostninger. Prædiktivt vedligehold kræver en investering i et vedligeholdelsessystem og smarte sensorer samt viden om datastyring.

Et vigtigt værktøj for alle brancher

Et vedligeholdelsessystem kan bruges i alle brancher, der er afhængige af teknisk drift for at fungere, og har tilbagevendende vedligeholdelsesarbejde. Dette omfatter alle slags faciliteter og fabrikker. Systemer til vedligeholdelsesstyring ses derfor ofte i alt fra VA-anlæg, små produktionsvirksomheder til store procesindustrier med flere produktionsanlæg.

For at udnytte vedligeholdelsessystemet bedst muligt, bør alle medarbejdere bruge det. Forskellige roller bruger forskellige dele af systemet: Operatører opdager og registrerer afvigelser, vedligeholdelseschefen planlægger arbejdet, reparatører udfører vedligeholdelsen og statistikker og rapporter oprettes og analyseres med henblik på yderligere forbedring.

Den største udfordring ved vedligeholdelsesarbejde er, at behovet for vedligeholdelse først opdages, når der opstår en større fejl, – ofte fordi den nødvendige information findes i fysiske logbøger eller regnearkssystemer som Excel, uden mulighed for varsling.

Vedligeholdelsessystemet løser denne udfordring, hvilket medfører en reduktion af nedetid og tabt omsætning, samt et bedre overblik over maskinparkens levetid og vedligeholdelsesomkostninger.

Vær på forkant med vedligeholdelse

Med et komplet drift- og vedligeholdssystem får du et bedre overblik og kontrol over dine maskiner og udstyr. Opnå bedre vedligeholdelsesrutiner, og udfør den rigtige vedligeholdelse på det rigtige tidspunkt. Et vedligeholdelsessystem gør det også lettere at opfylde inspektionskravene.

Idus vedligeholdelses interface

Novotek er leverandør af vedligeholdelsessystemet Idus. Med næsten 30 års erfaring og mere end 2.000 tilfredse kunder, er Idus i dag et af de førende systemer på det skandinaviske marked. Læs mere på Idus’ hjemmeside her.

Idus er et brugervenligt vedligeholdelsessystem med alle de funktioner, du har brug for til registrering, dokumentation og meddelelse. Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere løsningen på i din virksomhed. Du kan læse mere om Idus herunder.

Vores vedligeholdelsessystem
Idus

Få overblik og kontrol med et komplet vedligeholdelsessystem.

Mere om Idus