Hvad er OEE?

OEE, Overall Equipment Effectiveness, eller samlet udstyrseffektivitet er et nøgletal, der fortæller, hvor godt din maskine, linje eller hele virksomheden udnyttes. Når disse oplysninger lagres over tid, kan du let opdage problemområder og foretage løbende forbedringer for at optimere produktionen.

OEE registrerer produktionstab og placerer dem i tre kategorier: Tilgængelighed, ydeevne og kvalitet. Tilgængelighed måler produktionstab på grund af nedetid, ydeevne måler hastighedstab og kvalitet måler tab af produkter, der ikke kan godkendes. Tilsammen udgør disse tre faktorer et nøgletal, der giver et komplet billede af produktionseffektiviteten.

OEE beregning

Når denne information lagres over tid, kan du let identificere problemområder og lave løbende forbedringer for at optimere produktionen.

Hvad opnår du ved at have et OEE-system?

Det mest oplagte er, at man kan producere mere med de samme maskiner, men det er langt fra alt. At kunne se effekterne af f.eks. lavere kvalitet og sikre, at de tilsigtede linjehastigheder opretholdes, er andre dele af OEE. Derudover får du mere præcise omkostningsberegninger, bedre planlægning og lavere energiforbrug.

Hvordan måles og analyseres OEE?

OEE-analyse starter med det tidspunkt, fabrikken er tilgængelig til produktion. Fra dette tidspunkt fratrækkes planlagte stop: f.eks. pauser, planlagt vedligeholdelse eller perioder uden produktion. Resterende tid kaldes planlagt produktionstid. Baseret på den planlagte produktionstid kortlægges produktivitet, effektivitet og kvalitetstab, der opstår.

Der er tre hovedkategorier af tab at se på – Nedetidstab, hastighedstab og kvalitetstab.

Målet er at reducere eller eliminere disse tab.

Hvordan måles OEE?
Tilgængelighed

Tilgængelighed

Tilgængelighed måler tab på grund af nedetid. Nedetid kan f.eks. Skyldes udstyrsfejl, materialemangel, produktændringer eller skiftskift. Justeringstid er også inkluderet i beregningen. Det er umuligt at undgå justeringstid, men i de fleste tilfælde kan det reduceres. Resterende tid kaldes driftstid.

100% tilgængelighed betyder altid at processen er i gang under planlagt produktionstid.

Ydeevne

Ydeevne måler hastighedstab. Dette inkluderer alle former for tab, der forhindrer produktion i at gå med den påtænkte hastighed. Dette kan f.eks. være maskinslitage, dårlige råvarer eller ineffektivitet fra operatøren. Resterende tid kaldes netto driftstid. 

100 % ydeevne betyder at processer, som er i gang kontinuerligt kører med maksimal hastighed.

Ydelse
Kvalitet

Kvalitet

Kvalitet måler kvalitetstab. Dette omfatter alle fremstillede enheder, der ikke når deres kvalitetsmål. Produkter, der skal laves om eller nedgraderes, indgår også i beregningen. Resterende tid kaldes produktiv tid.

100% kvalitet betyder at ingen produkter med fejl eller mangler produceres.

Hvordan beregnes OEE?

Tilgængelighed = Driftstid / Planlagt produktionstid
Ydeevne = Faktisk produktionshastighed / Ideel produktionshastighed
Kvalitet = Godkendte enheder / samlet antal enheder

Sørg for, at værdierne har samme måleenhed, såsom minutter og producerede enheder. Du kan derefter beregne det samlede OEE-nøgletal:

Formel for OEE-målinger:
Tilgængelighed x Ydeevne x Kvalitet = OEE

Hvis tilgængeligheden er 90 %, ydeevnen 95 % og kvaliteten 99,5 %, vil beregningen se således ud:

Eksempel:
0,9 x 0,95 x 0,995 = 0,851
OEE = 85,1%

I dette tilfælde er OEE 85,1 %. Det er dog vigtigt at indse, at forbedring af OEE ikke er det eneste mål.

Se på eksemplet nedenfor med to forskellige skift og deres tilhørende data.

Resultat OEE

På overfladen ser det ud til, at andet skift er bedre end det første, fordi deres OEE-måling er bedre. Få virksomheder ville bytte en stigning på 5 % i tilgængelighed for et 3,5 % fald i kvalitet!

Fordelen ved OEE-formlen er ikke, at den giver dig et enkelt magisk tal, men TRE forskellige tal, der hver for sig giver dig et billede af din fremstilling fra dag til dag. OEE-beregning giver dig mulighed for nemt og hurtigt at visualisere din effektivitet.

Ulempen kan være, at du er nødt til at forholde dig kritisk til resultatet og kigge på alle tre OEE tal.

Sådan håndterer du “The Six Big Losses”

“The Six Big Losses” er betegnelsen for de seks mest almindelige årsager til tab i industriel produktion. OEE-løsningen giver dig indsigt i disse, og med små justeringer kan du komme tættere på LEAN-produktion.

Uplanlagte stop omfatter nedbrud af maskiner og udstyr, uplanlagt vedligeholdelse og tekniske fejl. Dette resulterer i tab af driftstid og påvirker tilgængeligheden.

Planlagte stop omfatter skift, skift af produkter, der skal produceres, rengøring, større justeringer og opvarmningstid. Dette resulterer i tab af driftstid og påvirker tilgængeligheden.

Små stop omfatter typisk stop, der er mindre end 5 minutter, og som ikke kræver assistance fra vedligeholdelsespersonale, såsom fejlindføring og blokering af sensoren. Dette medfører et tab af hastighed og påvirker ydeevnen.

Reduceret hastighed omfatter alt, der forhindrer produktionen i at køre med maksimal teoretisk hastighed, såsom slid på udstyr og operatørens ineffektivitet. Dette medfører et tab af hastighed og påvirker ydeevnen.

Spild (afviste produkter) omfatter overproduktion og produkter, der ikke kan sælges. Dette resulterer i et kvalitetstab og påvirker kvaliteten.

Justering (mindre udbytte) omfatter produkter, der ikke opfylder specifikationerne, men som kan sælges efter omarbejdning. Dette resulterer i et kvalitetstab og påvirker kvaliteten.

Øget produktion og reducerede omkostninger

Med OEE data får du indsigt i tab i produktionen, og kan lave ændringer, så du kan producere mere med de samme maskiner. Derudover kan du identificere årsager til dårlig kvalitet og sikre, at linjehastigheden opretholdes. En OEE-løsning er nyttig for både operatører, vedligeholdelsespersonale og andre, der har brug for let tilgængelig information om produktion og udstyr.

En OEE-løsning kan give mere præcise omkostningsberegninger, bedre planlægning og lavere energiforbrug. Novotek har installeret hundredvis af OEE-løsninger med følgende resultater:

OEE Resultater
5 % omkostningsreduktion – 2,75 % produktionsforøgelse – 2 % reduktion i kvalitetsproblemer – 3 % øget fortjeneste og 3 % mindre spild.

OEE i verdensklasse

OEE er ikke en simpel udfordring. Hvad er f.eks. god OEE? Selvom både tilgængelighed, ydeevne og kvalitet er på 90 %, vil OEE ikke være mere end 72,9 %. I dag har de fleste produktionsvirksomheder en OEE-score på 50-80%, med et flertal omkring 60%. Med andre ord har de fleste produktionsvirksomheder plads til forbedringer.

“World Class OEE” er 85 % eller højere. Det betyder mere end 90% på alle faktorer. Hvor langt væk er du fra OEE i verdensklasse? Kan din produktionsvirksomhed opnå 85 %?

OEE på mere end 85 % er ikke det eneste mål for OEE-målinger. Alle produktioner har forskellige forudsætninger. For eksempel vil en produktionslinje, der producerer flere produkter, og dermed har flere skift, have lavere tilgængelighed end en linje, der producerer en enkelt vare. OEE-tallene kan derfor bruges som indikationer både alene og sammen, og du vælger selv dine fokusområder til forbedring.

Mange virksomheder indfører målinger for at finde ud af, hvor godt anlægget kører, og med hvilken kvalitet der produceres. De mest populære målinger er dem, der indgår i OEE. Nedenfor jan du downlade vores OEE Quick Guide som præciserer, hvordan måltallet beregnes, gennemgår nogle eksempler og definerer ligeledes Masterclass OEE.

Download OEE Quick Guide
Quick Guide til OEE

Lær det grundlæggende i OEE beregninger og hvordan de forskellige faktorer påvirker hinanden.

Optimer produktionen

I dag har de fleste produktionsvirksomheder en gennemsnitlig OEE-score på omkring 60%. Gennem analyse og kortlægning af årsager til reduceret produktionsydeevne kan du få vigtig indsigt i, hvordan din produktionsproces kan forbedres. Målet er at nå en “Masterclass OEE”, med over 85% udstyrseffektivitet.

Med vores OEE-løsning, Proficy Efficiency fra GE Digital, får du en komplet løsning med alle de værktøjer, du har brug for. Resultatet er en mere optimal og omkostningseffektiv produktion.

Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere OEE i din virksomhed. Se vores OEE-løsning, Proficy Efficency nedenfor.

Vores OEE-løsning
Proficy Efficiency

Få din OEE beregnet automatisk med Proficy Efficiency.

Mere om Proficy Efficiency