OEE, Overall Equipment Effectiveness, eller samlet udstyrseffektivitet er et nøgletal, der fortæller, hvor godt din maskine, linje eller hele forretning udnyttes. Når disse oplysninger lagres over tid, kan du let opdage problemområder og foretage løbende forbedringer for at optimere produktionen.

OEE er opdelt i tre kategorier: Tilgængelighed, ydeevne og kvalitet. Tilgængelighed måler produktionstab på grund af nedetid, ydeevne måler hastighedstab og kvalitet måler tab af produkter, der ikke er godkendt. Tilsammen udgør disse tre faktorer et nøgletal, der giver et komplet billede af produktionseffektiviteten.

OEE grafikk: Availability, Performance, Quality

Hvordan måles OEE?

OEE -analyse starter med det tidspunkt, fabrikken er tilgængelig til produktion. Fra dette tidspunkt fratrækkes planlagte stop: f.eks. pauser, planlagt vedligeholdelse eller perioder uden produktion. Resterende tid kaldes planlagt produktionstid. Baseret på den planlagte produktionstid kortlægges produktivitet, effektivitet og kvalitetstab, der opstår. Målet er at reducere eller eliminere disse tab.

OEE grafikk

Tilgængelighed

Tilgængelighed måler tab på grund af nedetid. Nedetid kan f.eks. Skyldes udstyrsfejl, materialemangel, produktændringer eller skiftskift. Justeringstid er også inkluderet i beregningen. Det er umuligt at undgå justeringstid, men i de fleste tilfælde kan det reduceres. Resterende tid kaldes driftstid.

Ydeevne

Ydeevne måler hastighedstab. Dette inkluderer alle former for tab, der forhindrer produktion i at gå med den påtænkte hastighed. Dette kan f.eks. være maskinslitage, dårlige råvarer eller ineffektivitet fra operatøren. Resterende tid kaldes netto driftstid. 

Kvalitet

Kvalitet måler kvalitetstab. Dette omfatter alle fremstillede enheder, der ikke når deres kvalitetsmål. Produkter, der skal omarbejdes eller nedgraderes, indgår også i beregningen. Resterende tid kaldes produktiv tid.

Optimer produktionen

I dag har de fleste produktionsvirksomheder en gennemsnitlig OEE-score på omkring 60%. Gennem analyse og kortlægning af årsager til reduceret produktionsydelse kan du få vigtig indsigt i, hvordan din produktionsproces kan forbedres. Målet er at nå en “Masterclass OEE”, med over 85% udstyrseffektivitet.

Med vores OEE-løsning, Proficy Efficiency fra GE Digital, får du en komplet løsning med alle de værktøjer, du har brug for. Resultatet er en mere optimal og omkostningseffektiv produktion.

Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere OEE i din virksomhed. Se vores OEE -løsning, Proficy Efficency nedenfor.

Vores OEE-løsning
Proficy Efficiency

Få automatisk kalkuleret din OEE med Proficy Efficiency.

Læs mere