Hvad er et MES system?

MES (Manufacturing Execution Systems), også kaldet et produktionsstyringssystem, er en samling af løsninger, der sporer og dokumenterer hele produktionsprocessen i realtid. MES-systemet gør produktionsprocessen datadrevet og sikrer at du kan træffe de bedste beslutninger. Målet er at sikre effektiv udførelse af driften og forbedre produktionen samt opnå øget produktivitet, lønsomhed og kundetilfredshed.

Et MES system omfatter mange forskellige funktionsområder, herunder dataindsamling, produktionsplanlægning, udstyrseffektivitet (OEE) og kvalitetsstyring. Tilsammen dækker de forskellige funktionsområder alle dele af produktionsprocessen. MES software er kernen i industriel digitalisering, der bringer den digitale verden sammen med den fysiske produktionsverden. Resultatet er en smart fabrik eller en Smart Factory.

Løsningerne er drevet af indsigt og intelligens fra dataintegration, IIoT, maskinlæring og forudsigelig analyse og muliggør “Lean” produktion. Ved at fusionere den digitale verden med den fysiske produktionsverden kan MES software levere omfattende performance management til hele virksomheden.

Hvordan bruges MES software?

MES-systemet er placeret mellem SCADA– og ERP-systemerne og giver en automatisk forbindelse mellem de to. Løsningen fungerer på tværs af flere funktionsområder. Her spores og overvåges udstyrets effektivitet (OEE) og andre vigtige præstationsindikatorer såsom nedetid, spild og produktionstal samt den gennemsnitlige tid mellem fejl og reparationstiden på disse (MTBF og MTTR). Alle signaler læses direkte fra udstyret eller via manuelle indgange.

Sådan fungerer et MES system

MES system - Smart Factory

Arkitektur

Med digitalisering og implementering af industri 4.0 udvikler MES software sig hurtigt. Vi kan bruge begrebet Smart Factory, hvor produktionsudstyr, processtyringssystemer, MES og ERP kommunikerer tæt gennem dataintegration og cloud-løsninger.

Oprindeligt var MES placeret som et funktionelt lag mellem processtyringssystemer og ERP. Denne arkitektur er opdelt i 4 niveauer: Niveau 0 og 1 omfatter maskiner og PLC’er, niveau 2 omfatter processtyringssystemer såsom SCADA, niveau 3 er MES-løsninger og niveau 4 er ERP.

De fleste produktionsvirksomheder bruger i dag den originale MES-arkitektur, men flere og flere digitaliserer og opnår tættere dataintegration på tværs af løsninger.

På billedet nederst til venstre ser du automatiseringspyramiden som viser MES systemets oprindelige placering. Med dataintegration og cloud-løsninger kan MES-systemet i dag arbejde bredere på tværs af hele fabrikken, – og skabe en Smart Factory, som du kan se i cirklen øverst.

Kernefunktioner i et MES system

MES / Manufacturing Execution Systems har elleve kernefunktioner, der dækker forskellige områder af produktionsprocessen. Funktionerne blev defineret af MESA International (Manufacturing Enterprise Solutions Association) gennem MESA-11-modellen i 1997, og udgør stadig grundlaget for MES-systemet i dag.

Indsamling af produktionsdata

Indsaml realtidsdata fra processer, operationer, materialer og udstyrsstatus og brug data til at træffe bedre beslutninger. Data lagres i en tidsseriedatabase eller relationsdatabase og kan distribueres til andre systemer.

Oversigt og status for ressourcer

Brug realtidsdata til at se status for ressourcer – inklusive maskiner, materialer og arbejdskraft. Brug indsigten til at forberede og udføre produktionsordrer baseret på tilgængelige ressourcer.

Detaljeret produktionsplanlægning

Planlæg produktionen baseret på tilgængelige ressourcer, udstyrskapacitet og andre ordrer. Undgå unødvendige flaskehalse og giv kunderne realistiske leveringsdatoer.

Procesoptimering

Analysér produktionsprocessen for at finde skjult uudnyttet produktionskapacitet. Brug indsigten til at foretage ændringer, der optimerer driften, såsom at reducere energiforbruget eller fjerne flaskehalse.

Effektivitetsmålinger

Få et overblik over fremstillingsprocessen i realtid og analysér udstyrseffektivitet (OEE) eller andre præstationsindikatorer. Få overblik over flaskehalse og årsager til stop og spild, og brug data til at øge effektiviteten.

Opgaveopfølgning

Få overblik over arbejdsplaner, samt personalets kvalifikationer og autorisationer. Definér hvordan produkter skal laves med materialelister, ressourcelister og receptdata.

Sporbarhed

Detaljeret sporing fra råmateriale til færdigt produkt, inklusive fuld historik over batches, ordrer og udstyr i brug. Dette er især nyttigt for regulerede industrier såsom fødevarer og medicin.

Kvalitetsstyring

Forbedre kvalitetskontrollen ved at spore produktionen, og opdage afvigelser og/eller kassér hurtigere. Kvalitetskontrollen kan dokumenteres.

Ordrehåndtering

Produktionsordrer downloades fra ERP- eller planlægningssystemet og igangsættes. Fremskridt i bestilling og forbrug af råvarer m.m. kan følges undervejs, og nødvendige tilpasninger kan hurtigt foretages.

Dokument kontrol

Administrer og distribuer dokumenter – inklusive arbejdsinstruktioner, tegninger, standarddriftsprocedurer og mere – så de altid er tilgængelige.

Vedligehold

Overvåg den gennemsnitlige tid mellem fejl (MTBF, Mean time between failures) og tid til reparation (MTTR, Mean time to recovery). Identificer problemer, før de opstår, og juster vedligeholdelsesplaner for at reducere nedetiden.

Resultater ved brug af MES system

Ved at indsamle og analysere data hjælper systemet med administration af både automatiserede og manuelle operationer. Adgang til denne indsigt gør det muligt for operatører og andre beslutningstagere at identificere forskellige områder, finde årsagssammenhænge og træffe valg, der optimerer driften. Det betyder, at du kan reducere nedetid og spild samt forbedre maskineeffektiviteten.

Resultatet er bedre udnyttelse af råvarer, udstyr og personale, mere effektiv produktion, lavere produktionsomkostninger, bedre produktkvalitet og hurtigere leveringstider: Alle faktorer, der gør din virksomhed mere konkurrencedygtig.

Fordele
omkostninger
Reducerede omkostninger
 • Mere optimal og energieffektiv produktion
 • Reducér spild og lagerbeholdning
 • Undgå unødvendig overtid
MES og OEE
Mere effektiv produktion
 • Bedre maskinudnyttelse
 • Reducér nedetid
 • Minimer manuel registrering og papirarbejde
stjerne
Højere kvalitet
 • Spor produktionsprocessen fra råvare til færdigt produkt
 • Bedre kvalitetskontrol
like
Øget kundetilfredshed
 • Hurtigere og mere forudsigelige leveringstider
 • Produkter i rette kvalitet
 • Hurtigere lancering af nye produkter

Digitaliser din produktion med MES IT system

MES er en digitaliseringsløsning, der passer til alle typer industrier og produktionsvirksomheder, og kan være særligt vigtig i regulerede industrier som fødevarer og lægemidler. Novotek er leverandør af MES-løsninger i hele Europa. I Norge er vores løsninger blevet implementeret på blandt andet Jotun, Mills og Tine.

Novotek tilbyder forskellige, markedsledende løsninger fra GE Digital: Den komplette løsning Proficy Plant Applications samt modulerne Proficy Operations Hub, Proficy Workflow og Proficy Efficiency. Læs mere om MES på GE Digitals webside. Derudover tilbyder vi OPC Router.

MES system flasker samlebånd
MiniGuide: Alt du bør vide om MES
Download Mini Guide

Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere løsningen på i din virksomhed. Se alle vores MES-løsninger herunder.

Vores MES-løsninger
Proficy Plant Applications

En komplet modul basseret MES-løsning.

Læs mere
Proficy Operations Hub

Få bedre visualisering af data med Proficy Operations Hub.

Læs mere
Proficy Workflow

Digitaliser manuelle arbejdsopgaver med Proficy Workflow.

Læs mere
OPC Router

En platform til hurtig og let dataudveksling i hele virksomheden.

Læs mere