Produktionsvirksomheder skal kunne levere korrekte og opdaterede proces- og produktionsrapporter på alle niveauer: Til myndigheder, produktionsledelse og driftspersonale. Med Novotek Report Plus får du adgang til et stort udvalg af standardrapporter tilpasset forskellige brancher, samt mulighed for at tilpasse rapporterne efter behov.

Novotek Report Plus bruger GE Digitals datalagre og kan hente oplysninger fra HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX og Proficy Historian-databasen. Som et plug-in til Microsoft SQL-server kan data tilgås af værktøjer, der kan SQL. Data hentes via OPC eller andre kommunikationsplatforme.

Novotek Report Plus

Adgang til korrekte rapporter i realtid

Novotek Report Plus har links i realtid til alle sine datakilder. Indsamlede data aggregeres hurtigt og forberedes til rapportering. Det betyder, at rapporter altid genereres mod de nyeste tilgængelige data, og giver dig adgang til opdaterede rapporter i realtid.

Forkerte data er en fælles udfordring i procesrapportering. Årsager kan være kalibreringsfejl, sensorfejl eller kommunikationsfejl. Novotek Report Plus håndterer dette ved at markere og ekskludere dårlige data og giver brugeren mulighed for at rette rå-data. Korrektionen kan spores og præsenteres i rapporterne. Løsningen gør det også muligt at registrere manuelle data.

Funktioner i Novotek Report Plus

 • Standardrapporter tilpasset forskellige brancher, samt mulighed for at oprette dine egne, tilpassede rapporter.
 • Markering og udelukkelse af dårlige data og evnen til at rette rå-data.
 • Henter oplysninger fra HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX og Proficy Historian-databasen.
 • Report Plus er et plugin i Microsoft SQL Server. Det betyder, at proces- og produktionsdata kan tilgås af værktøjer, der kan SQL. Disse kan være BI -værktøjer som Qlikview, Power BI, MatLab og mere.
 • Data kan hentes via OPC eller andre kommunikationsløsninger.
 • Mulighed for at registrere manuelle data og læse data manuelt ved hjælp af appen med stregkodeløsning.
 • Fremtidssikker, åben løsning på flere niveauer.

En rapporteringsløsning, der er skræddersyet til din branche

Novotek Report Plus er en åben og fleksibel løsning og leveres med standardrapporter tilpasset forskellige brancher.

Vand og spildevand

 • Behandle rapporter fra vand- og kloaksystemer, herunder energiberegning.
 • Balancerapporter for indgående og udgående rent vand og procesvand.
 • Rapporter for laboratoriedata kombineret med procesdata.
 • Pumpestationsrapporter inklusive driftstid.
 • Nedbørsrapporter.

Energianlæg

 • Produktionsrapporter med energiberegning.
 • Alarmrapporter i henhold til EEMUA 191 og ISA 18.2.

Fødevare

 • Balancerapporter for energi, vand, damp og trykluft. Fuld support til håndtering af målere/meter.
 • Normaliser forældrenes produktion, f.eks. Energiforbrug pr. Ton produceret mængde.
 • Batchrapporter med integration af procesvariabler, energiforbrug og alarmer, herunder sammenligning mellem batches.
 • Produktionscertifikat for partier.
 • Tank rapporterer.
 • OEE rapportering.

Papir og papirmasse

 • Produktionsrapporter med energiforbrug pr. ton produceret papir.
 • Anlægsudnyttelse til produktionsenheder.

Novotek Report Plus – et Novotek-produkt

Novotek Report Plus er et produkt omhyggeligt udviklet af Novotek og kan give din virksomhed det rapporteringsværktøj, du har brug for. Løsningen integreres problemfrit med HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX og dataopsamling- og rapporteringsløsningen Proficy Historian – begge fra GE Digital.

Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere Novotek Report Plus i din virksomhed.

Brug Novotek Report Plus med
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Læs mere
Proficy Historian

Markedets mest kraftfulde procesdatabase.

Læs mere