Novotek Messenger

Novotek Messenger er designet til at modtage alarmer på SMS eller e-mail, og giver mulighed for fjernbetjent diagnostik, som muliggør hurtige beslutninger og mulighed for, på afstand at bekræfte alarmerne.

Novotek SMSDirect

Novotek SMSDirect-modulet bruges til at sende SMS-beskeder fra Novotek Messenger-programmet. Modulet bruger Westermo GDW-11, GS-01-modemet, Siemens MC35 GSM-modemmet eller Robustel R2000-routeren til at sende meddelelser til enhver GSM-telefon.

Novotek SMSDirectControl

Novotek SMSDirectControl er et særskilt modul til Novotek Messenger, som bruges til at distribuere alarmer over GSM-modem og muliggøre parameterstyring, alarmgodkendelser og værdirapportering via SMS. Dette giver dig et værktøj til fjerndiagnostik, som hjælper til hurtigere beslutninger og muligheder for eksternt at anerkende alarmerne.

Novotek SmartDirect

Novotek SmartDirect er et alarmmodul til Novotek Messenger, som via app til iPhone eller Android, giver et hurtigt overblik over kritiske alarmer. Der kan kvitteres direkte fra app’en samt filtrere alarmer sendt fra de forskellige iFIX stationer. Størstedelen af SRO og SCADA-stationer benytter Novotek Messenger SMS Direct som alarmmodul. SmartDirect kan erstatte eller installeres parallelt med SMS Direct. Systemet kræver internetadgang, og modulet benytter en sikker Cloud-netværksforbindelse via Microsofts Azure HTTPS samt Google Cloud Messaging (GCM) og Apple Push Notification Service (APNs).

Novotek AlarmAnalysis

Novotek AlarmAnalysis er et alarmanalyseværktøj. AlarmAnalysis håndterer alarmer og hændelser, der er gemt i Proficy Historian Alarm&Events Databasen. Komponenten skaber på den måde et hurtigt og overskueligt overblik over alle alarmer og hændelser fra SCADA-systemet. Samtidig med at værktøjet muliggør dybdegående analyse af bestemte alarmmønstre eller produktionsområder . Komponenten kan implementeres i de fleste alment benyttede applikationer da det er udviklet som ActiveX-Objekt.

Novotek Report Plus

Novotek Report Plus er et rapporteringsværktøj til Proficy iFix og Proficy Historian.
Du kan læse mere om Novotek Report plus her.

Report Plus

Novotek komponenterne er omhyggeligt udviklet af Novotek og kan give din virksomhed det værktøj, du har brug for. Vores konsulenter hjælper dig med at finde den rigtige måde at implementere Novotek komponenterne i din virksomhed.

Vil du vide mere?

Kontakt os