Artikel

OPC UA vs OPC – Hvad er forskellen?

OPC sikrer kommunikations-flow mellem enheder og systemer fra forskellige leverandører. Så, hvad er forskellen mellem den klassiske OPC-standard og OPC UA?

OPC UA hvad er forskellen fra almindelig OPC

Den første OPC-standard kom på markedet i 1996. Behovet for en åben løsning, som gjorde det muligt for udstyr og systemer fra forskellige leverandører at kommunikere med hinanden, var stort, og både hardware- og softwareleverandører tog hurtigt OPC til sig. Allerede to år senere var OPC branchestandarden, og OPC Fonden, der stod bag kommunikationsplatformen, blev grundlagt som en non-profit organisation med ansvar for udvikling og vedligeholdelse af OPC.

Klassiske OPC-standarder

De første OPC-standarder var baseret på Microsoft-teknologi og var begrænset til Windows-operativsystemer. OPC stod for OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control, og data blev distribueret mellem softwarekomponenter med COM/DCOM.

OPC DA (Data Access), var den første OPC-standard, der kom på markedet. I begyndelsen af ​​2000’erne blev flere OPC-standarder tilgængelige: OPC A&E (Alarm & Events), OPC HDA (Historical Data Access), OPC XML/CSV og OPC DX (Data Exchange). I nogle tilfælde kan en OPC-server have flere af disse standarder implementeret. OPC DA er den mest udbredte standard, og bruges stadig på mange fabrikker og faciliteter.

Klassisk OPC
Klassisk OPC kommunikation mellem
Microsoft-systemer med COM/DCOM-protokol

Data Access (Dataadgang)

OPC DA sender realtidsværdier fra PLC’er til HMI/SCADA-systemer. Oplysninger om Vare (tagnavn), Værdi (værdi), Tid (tidsstempel for hvornår værdien blev aflæst) og Kvalitet (datavaliditet) overføres.

Alarm & Events (Alarmer og begivenheder)

OPC A&E sender kun information om Tid, og beskriver hvornår hændelsen eller alarmen blev aflæst med et tidsstempel. OPC A&E sender oplysningerne uden at gemme noget.

Historical Data Access (Historisk dataadgang)

OPC HDA indeholder historiske data, som du kan forespørge på, og understøtter overførsel af store mængder data fra et eller flere tags. OPC HDA blev skabt for at opnå en holistisk måde at udtrække data fra procesdatabaser på. Protokollen er ikke meget brugt i dag.

XML/CSV

OPC XML gør procesdata tilgængelig i alle operativsystemer, der bruger XML. OPC CSV gør det muligt at gemme OPC-data som CSV-filer. Data kan derefter læses ind i regnearkssystemer som Excel.

Data Exchange (Dataudveksling)

OPC DX leverer en standardiseret metode til overførsel af data mellem forskellige OPC-servere og andre enheder såsom PLC’er, HMI/SCADA-systemer og pc’er.

OPC UAden nyeste standard

Efterhånden som flere styresystemer blev mere populære, kom behovet for en platformsuafhængig OPC-løsning, og i 2006 lancerede OPC Foundation UA, – ​​Unified Architecture. I modsætning til de klassiske OPC-standarder er UA ikke baseret på Microsoft-teknologi, og serveren kan køres på Apple, Linux og Windows. Kommunikation over netværk er let.

Derudover ønskede OPC-leverandørerne en enkelt platform med adgang til alle OPC-modellerne. UA har funktioner til brug af strukturer og modeller, som tillader tags at blive grupperet og håndteret som en enhed.

OPC UA
OPC UA kommunikation mellem uafhængige
platforme med SOAP eller TCP/IP protokol

Informationsmodellering

OPC UA har funktioner, der giver dig mulighed for at bruge strukturer og modeller. Disse modeller kan defineres af udbydere eller protokoller. UA-servere kan også indeholde strukturer med mere komplekse relationer mellem tags og noder. Dette gør det muligt at have datastrukturer, hvor visse data altid grupperes og håndteres som en enhed. Dette er nyttigt, når du vil være sikker på, at datasæt hentes på samme tid.

Kommunikation

Kommunikationen i UA er opbygget af lag, der er placeret over standard transportlaget TCP/IP. Over transportlaget er der to lag, der vedligeholder og administrerer en sikker kanal mellem server og klient. Disse lag er bygget på SSL, HTTP eller HTTPS. Kommunikationslaget sikrer hele kommunikationskanalen, – fra adgang til eventuelle korrupte data. X.509-certifikater kan udveksles mellem server og klient.

OPC UA bruges hovedsageligt til at bygge en bro mellem forskellige OPC DA-servere, kaldet “tunneling”. Dette gør det muligt at opnå netværksbaseret kommunikation.

Skal du vælge klassisk OPC eller UA?

Mange industrivirksomheder bruger stadig klassiske OPC-standarder til industriel kommunikation. Disse systemer er ofte blevet implementeret før UA blev tilgængelig, eller har ældre systemer/udstyr, der ikke kan kommunikere med OPC UA. Så længe systemet fungerer korrekt, er dette ikke et problem.

Til nye OPC-implementeringer er OPC UA et oplagt valg. UA har de samme funktioner som klassiske OPC-standarder, tilbyder forbindelse til flere operativsystemer og har bedre sikkerhed.

Vi tilbyder både klassisk OPC og OPC UA, KepserverEX fra Kepware og OPC Router fra Inray. Har du spørgsmål om industriel kommunikation, OPC og OPC UA, kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige OPC-løsning.

OPC e-bog

Vil du vide mere om OPC og OPC UA?

Læs e-bogen om oprettelsen af ​​OPC Foundation i 1990’erne, udviklingen fra OPC til OPC UA og fordelene ved UA.

Download e-bog
Flere Insights