Artikel

OT-sikkerhed: Beskyt dine produktionsmiljøer

Minimér nedetid og fejl, og øg sikkerheden i dit produktionsmiljø med god OT-sikkerhed gennem backup, versionsstyring og cybersikkerhed.

OT sikkerhed - OT security

I en verden, der bliver stadig mere digital og forbundet, er sikkerhed en topprioritet, ikke mindst når det gælder industrielle automationssystemer. Operationel Teknologi-sikkerhed, eller OT-sikkerhed, er essentiel for at beskytte produktionsvirksomheder mod cybertrusler og uautoriseret adgang til kritiske systemer og data. Nedenfor kan du læse om betydningen af OT-systemer, deres forhold til IT-sikkerhed og konsekvenserne af manglende beskyttelse.

Hvad er OT-sikkerhed?

OT-sikkerhed, OT security, eller Operationel Teknologi-sikkerhed, er en specialiseret disciplin inden for cybersikkerhed, der fokuserer på beskyttelse af industrielle kontrolsystemer (ICS) og anden operationel teknologi, der anvendes i produktions- og forsyningskædeindustrier. OT-systemer omfatter blandt andet SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System), PLC’er (Programmable Logic Controllers) og HMI’er (Human Machine Interfaces).

OT-sikkerhed adskiller sig fra IT-sikkerhed, som primært beskæftiger sig med beskyttelse af informationsteknologisystemer såsom servere, netværk og databaser. Selvom IT-sikkerhed og OT-sikkerhed har forskellige mål og udfordringer, er de dybt sammenkoblede i produktionsmiljøet.

Samspillet mellem IT-sikkerhed og OT-sikkerhed

En afgørende del af OT-sikkerhed er at forstå samspillet mellem IT-sikkerhed og OT-sikkerhed.

IT-sikkerhed fokuserer på beskyttelse af forretnings- og informationssystemer, mens OT-sikkerhed er dedikeret til beskyttelse af operationelle systemer og kontrolsystemer. Sammenkoblingen mellem de to er afgørende, da moderne produktionsvirksomheder i stigende grad integrerer IT- og OT-komponenter.

Ved at samarbejde og etablere robuste grænseflader mellem IT og OT-sikkerhedsforanstaltninger kan virksomheder opnå en samlet styrket beskyttelse og undgå potentielle svagheder i deres infrastruktur.

OT-sikkerhed i produktionsvirksomheder

Produktionsvirksomheder er i stigende grad afhængige af avanceret teknologi og automatisering for at forbedre effektivitet, produktkvalitet og konkurrenceevne. Men denne afhængighed af OT-systemer gør dem sårbare over for cybertrusler. Uden ordentlig beskyttelse af dine OT-systemer kan disse angreb have alvorlige konsekvenser, herunder driftsafbrydelser, datatab og endda farlige situationer.

For at beskytte industrielle kontrolsystemer er det nødvendigt at implementere sikkerhedsforanstaltninger som automatisk back-up og dokumentation, versionsstyring og -håndtering samt andre gode cyberhygiejne-tiltag.

Automatisk back-up og dokumentation

Automatisk back-up og dokumentation spiller en afgørende rolle i OT-sikkerhed. Dette indebærer regelmæssig sikkerhedskopiering af systemkonfigurationer og data for at muliggøre gendannelse i tilfælde af nødsituationer eller angreb.

Dokumentation – som f.eks.: hvem gør hvad, hvornår og hvorfor? – gør det muligt for teknikere at reagere hurtigt og effektivt, hvis der opstår problemer. Det er også værdifuldt i forbindelse med efterforskning af sikkerhedshændelser og gennemførelse af nødvendige ændringer i systemet.

Versionsstyring/Versionskontrol

Versionsstyring er kritisk i OT-sikkerhed. Det indebærer at spore ændringer i systemkonfigurationen, softwareopdateringer og adgangskontrol. Med versionsstyring kan organisationer forhindre uautoriserede ændringer og identificere potentielle sikkerhedsbrister. Dette er særligt vigtigt i produktionsmiljøer, hvor systemernes stabilitet og pålidelighed er afgørende.

Her er dokumentation lige så vigtig og hjælper med at forstå systemets konfiguration og træffe foranstaltninger til beskyttelse.

For at sikre at den version man tager en back-up af er valid (ikke korrumperet, ændret ved en fejl eller på anden måde en uautoriseret handling), er det væsentligt at spore ændringer i systemkonfigurationen.

Cybersikkerhed

Målrettede cyberangreb mod industrivirksomheder fortsætter med at stige, og det samme gør de omkostninger, de forårsager. I de senere år har mange kendte virksomheder været ofre for ransomware. Stigende digitalisering har forbedret fleksibiliteten og effektiviteten i produktionen, men samtidig har det også åbnet døre til nye angrebspunkter og risici.

cybersikkerhed

Cybersikkerhed er en central komponent i OT-sikkerhedsstrategien. Dette omfatter netværkssegmentering, firewall-beskyttelse, intrusion detection-systemer og andre teknologier, der er designet til at forhindre cyberangreb og beskytte følsomme OT-data. Da produktionsmiljøet er i konstant udvikling, kræver cybersikkerhedskomponenten regelmæssig opdatering og tilpasning for at imødegå nye trusselsbilleder og sårbarheder.

Konsekvenserne ved ikke at have styr på OT-sikkerhed

Manglende beskyttelse af OT-systemer kan have katastrofale konsekvenser for produktionsvirksomheder. Her er nogle af de potentielle konsekvenser ved at undervurdere betydningen af OT-sikkerhed:

Produktionsafbrydelser

Cyberangreb kan forårsage produktionsafbrydelser, hvilket resulterer i tab af indtægter og kunder. Afbrydelserne kan føre til nedetid, ineffektivitet og produktionstab.

Data- og informationstab

Uautoriseret adgang til OT-systemer kan føre til tab af vigtig data og intellektuel ejendom. Dette kan have langsigtede konsekvenser for forretningsdrift og konkurrenceevne.

Risiko for farlige situationer

Angreb på kontrolsystemer kan medføre farlige situationer, der udgør en trussel mod mennesker og miljøet. For eksempel kan et angreb på en kemisk produktionsanlæg føre til udslip og fare for lokalsamfundet.

Reputationsskader

En velkendt sikkerhedshændelse kan skade virksomhedens omdømme og tillid blandt kunder, interessenter og tilsynsmyndigheder.

Økonomiske tab

Genopretning efter et cyberangreb kan være dyrt. Virksomheden kan opleve betydelige økonomiske tab som følge af nedetid, skade på udstyr og nødvendige opgraderinger.

Det er derfor afgørende at forstå vigtigheden af OT-sikkerhed og implementere de nødvendige foranstaltninger for at beskytte industrielle kontrolsystemer. Ved at investere i OT-cybersikkerhed kan virksomheder minimere risikoen for alvorlige konsekvenser og sikre fortsat driftssikkerhed og konkurrenceevne.

Med en god IT/OT-sikkerhed i din produktion får du:
Database back-up
Automatisk back-up

Alle programmer gemmes automatisk ét sted. Det giver bedre overblik, kontrol og lettere gendannelse.

Versionsstyring
Versionshåndtering

Et centralt system til at kunne spore ændringer. Det reducerer administrationen og skaber overblik.

Cybersikkerhed
Cybersikkerhed

Identificering af potentielle sårbarheder og muligheden for at agere på dem. Det øger robustheden i driften.

Implementering af OT-sikkerhed

Implementering af effektive OT-sikkerhed kræver en struktureret tilgang og samarbejde mellem IT- og OT-teams. Her er nogle skridt, der kan hjælpe med at styrke OT-sikkerheden:

Risikovurdering

Identificér og vurder potentielle trusler og sårbarheder i OT-miljøet.

Sikkerhedspolitikker

Udform og implementér omfattende sikkerhedspolitikker og -procedurer, der dækker OT-systemer.

Uddannelse og opmærksomhed

Sørg for, at medarbejdere er uddannet i OT-systemers bedste praksis og er opmærksomme på trusselslandskabet.

Teknologiske løsninger

Implementér teknologiske værktøjer som firewall, intrusion detection-systemer og sikkerhedsopdateringer.

Sårbarhedsscanning

Udfør regelmæssige sårbarhedsscanninger og penetrationstests for at identificere og rette potentielle svagheder.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Etablér en proces for regelmæssig sikkerhedskopiering og nødgendannelse af OT-systemer.

Overvågning og respons

Implementér overvågningsløsninger, der kan detektere og reagere på unormale aktiviteter.

Compliance og regulering

Sørg for, at OT-sikkerhed overholder relevante branchestandarder og lovkrav.

Samarbejde mellem IT og OT

Skab et tæt samarbejde mellem IT- og OT-afdelinger for at sikre samspillet mellem sikkerhedsforanstaltninger.

Kontinuerlig evaluering

Evaluér og opdatér OT-sikkerheden løbende for at imødegå nye trusler og udfordringer.

OT-sikkerhed

Sikkerhedskonvergens

OT-sikkerhed er en afgørende komponent i den moderne produktionsvirksomhed. Det er nøglen til at beskytte operationelle teknologier og kontrolsystemer mod trusler i en stadigt mere forbundet verden. Ved at forstå samspillet mellem IT-sikkerhed og OT-sikkerhed, implementere grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som automatisk back-up og dokumentation, versionsstyring og håndtering samt investere i avancerede cybersikkerhedsløsninger kan virksomheder minimere risikoen for alvorlige konsekvenser og sikre driftens pålidelighed og konkurrenceevne.

Sikkerhedskonvergens mellem IT og OT er afgørende for en effektiv OT-sikkerhedsstrategi. Ved at håndtere trusler på en samlet måde kan virksomheder sikre, at de er rustet til at imødegå de udfordringer, de står over for i den digitale tidsalder. Vigtigst af alt er det at forstå, at OT-sikkerhed er en kontinuerlig proces, der kræver konstant opmærksomhed og investering for at beskytte produktionsvirksomhedens fremtid.


OT-sikkerhedssystem

Vi leverer OT-sikkerhed med Auvesy-MDT. Med mange års ekspertise inden for forskellige industrier og over 3.200 installationer verden over er Auvesy-MDT markedsleder på området.

octoplant hub

octoplant

Med octoplant får du den OT-sikkerhed, du har brug for.

Den fleksible softwareplatform giver mulighed for automatisk backup og versionskontrol. Når octoplant kører en back-up foretager den nemlig ligeledes en sammenligning af tidligere versioner.


OT-sikkerhed – spørgsmål eller rådgivning

Skriv gerne dine behov og dine produktionsbetingelser, så vi kan hjælpe dig med OT-sikkerhed, for så vidt angår backup, versionshåndtering og cybersikkerhed.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Flere Insights