Artikel

Hvad er Smart Factory?

Smart Factory er brugen af sammenkædede enheder, maskiner og produktionssystemer til kontinuerligt at indsamle og dele data. Ved at automatisere håndteringen af de indsamlede data forbedres processer og beslutninger.

Hvad er Smart Factory

Det hele starter med data

Der er meget fokus på Industrial Internet of Things og Internet 4.0. Dette påvirker, den måde vi ser på data. Vi kan indsamle data og genbruge dem til noget kraftfuldt og værdifuldt. Men jo længere man bevæger sig op i værdikæden, jo mere data begynder man at indsamle.

Studier viser at 70 % af den data som indsamles, aldrig bliver brugt. Hvorfor er det sådan?

Det er ikke fordi denne data ikke har nogen værdi. Det er fordi det er svært at sammenholde data og lave meningsfuld analyse af den. Denne data er fundamentet i smart factory. Og den er grundliggende i digital transformation.

Termen digital transformation anvendes flittigt i mange sammenhænge, men det det virkelig handler om, er at konvertere de analoge informationer vi bruger hver dag på produktionsgulvet, til digital information. Papirdokumentation i produktionen er sjælden korrekt. Den er ikke opdateret og der er masser af huller i data og dermed i det fulde overblik over, hvad operatøren skal gøre. Det gør at man bliver afhængig af medarbejdere som har været så længe i virksomheden, at de har den fornødne information i hovedet. Dette udgør en risiko, da denne viden går tabt når folk skifter job, går på pension e.l. Der er brug for pålidelige og konsistente informationer, som kan tilgås at alle til enhver tid.

Smart Factory (også kaldet Smart Manufacturing eller MES) er en samling af on-premise og cloud-løsninger. Tilsammen transformerer de din produktionsvirksomhed gennem indsigt og dataintegration, og kobler digitalisering sammen med den fysiske fremstillingsverden.

Proficy Smart Factory

GE Digital tilbyder en suite af løsninger, der digitaliserer hele produktionsprocessen, som beskrevet ovenfor. Dette produkt kaldes Proficy Smart Factory og er drevet af indsigt og intelligens fra dataintegration, IIoT, machine learning og prædiktiv analyse og muliggør «Lean»-produktion.

Med Proficy Smart Factory får du værktøjerne til succesfuld overgang til en digital drevet produktion, som…

…  Reducerer omkostninger

Ved at afpasse ressourcer, energi og effektivitetsstyring kan dine produktionsvirksomhed reducere lagerbeholdningen, identificere dyre produktionsafbrydelser, reducere energi- og energiaffald og få indsigt i gennemløb og kritiske processer.

… Forbedrer kvaliteten

Opsamler robuste kvalitetsdata og relateret sporbarhedsinformation, samtidig med at du udfører analyse på procesorienterede data og produktorienterede data, og klassificerer materialer som ikke-overensstemmende, uden for specifikationsgrænser eller relateret til tilbagekaldelser.

… Øger produktionkapaciteten (hastigheden)

Forbedrer on-time delivery og optimal og smidig reaktion på sene ændringer. Få opdateret overblik over alle igangværende ordrer, få mere succesfulde nye produktintroduktioner og forkort design-til-leveringscyklusser.Vil du vide mere?

Download white paper nedenfor eller se webinaret “Smart Factory for Discrete Manufactoring” fra GE Digital.

Download white paper
MES Smart Factory whitepaper download

Flere Insights