Artikel

Producenter bliver smartere til at nå målene for bæredygtighed

Interview om bæredygtighed i produktionen med:

Matt Holland, Chief Commercial Officer – Manufacturing and Digital Plant / Proficy Software and Services, GE Digital.

Bæredygtighed GE artikel

Dagsorden for bæredygtighed

Matt, hvad hører du fra virksomheder om bæredygtighed? Hvad ændrer sig?

Vores kunder står over for skyhøje energipriser, der giver ugunstige forhold i deres driftsbudgetter såvel som deres bæredygtighedsdagsordener. På nogle markeder er dette på grænsen til det punkt, hvor virksomhedens levedygtighed er i fare.

Desuden tvinger reguleringer i EU, industrivirksomheder til at handle hurtigt for at overholde nye miljøregler.

Producenter har brug for – mere end nogensinde før – at forstå de afvejninger og synergier, der ligger i deres beslutninger, især når de tilføjer bæredygtighedsfaktorer til eksisterende præstationsmålinger. De skal forstå deres produkters kulstofintensitet for at opfylde klimaforpligtelser og kulstofmål. Evnen til at henføre energiforbrug direkte til produkter er en forudsætning for disse beregninger.

Bæredygtighed grafik

Muliggør bæredygtighed med digital transformation

Hvordan hjælper GE Digital med at løse disse udfordringer?

For at forblive konkurrencedygtige, opbygge modstandskraft og reducere risikoen har producenterne brug for software, der giver mere detaljerede energi- og forsyningsdata, større synlighed og indsigt, de kan handle på.

Softwareløsninger er smarte katalysatorer for industrivirksomheder som er i gang med en digital transformation og på vej mod lean bæredygtighed.

Med udgangspunkt i vores interviews og kundesucceser fokuserer vi bæredygtighedsinnovationsindsatsen på tre nøgleproblemer, der er værd at løse:

Mål forbrug: For at levere bæredygtige industrielle systemer kræves der et holistisk sæt data for at opbygge de rigtige målinger/KPI’er til at drive handling. Dette strækker sig ud over traditionelle produktionsmålinger til at inkludere den sociale, miljømæssige og økonomiske påvirkning af hver anvendt ressource.

Brug mindre: Der er et presserende behov for at reducere ressourceforbruget (materialer, energi og forsyning generelt) for at nå bæredygtighedsmål og opfylde regulatoriske krav. Dette kræver evnen til at måle, reducere og optimere brugen på proces-, udstyrs- og produktniveau.

Track and Trace: En stor udfordring er at forstå historien om hvert produkt, del og materiale. Størstedelen af de interviewede søger at følge og spore deres råmaterialer, produkter og komponenter for at forstå deres tilstand, kvalitet, ydeevne, sammensætning og historie (f.eks. genbrugsindhold). Dette giver information om deres operationelle strategier for genbrug, genbrug samt strategier for produktdifferentiering. Dette er en grundlæggende komponent til “Digital Product Passport.”

Skridt til bæredygtighed

Hvilke skridt anbefaler du kunder at tage?

For det første er vores strategiske træning med kunder afgørende for at kunne rådgive om hvilke trin, der giver mest værdi for at opfylde individuelle bæredygtighedsmål. Som generelle trin anbefaler vi:

  • Begynd at gøre dine energiomstillings- og dekarboniseringsstrategier operationelle ved at lægge de rigtige data i hænderne på medarbejdere, hvis daglige handlinger påvirker den energi, du forbruger.
  • Læg grunden til lette beregninger af produktkulstofintensitet for alle dine SKU’er (Stock-keeping unit/lagerenhed), og forbered dig på fremtidige operationelle krav til kulstofstyring.
  • Sænk konverteringsomkostninger ved at fremstille dine produkter, og de variable industriomkostninger (VIC, Variable Industrial costs) ved at drive dine fabrikker – uanset om du har en eller hundrede – samtidig med at din virksomhed bliver målbart mere bæredygtig ved at forbedre effektiviteten, det absolutte ressourceforbrug, og spild af energi og vand.
  • Start i det små, og test og implementér derefter på tværs af virksomheden. Vores software inklusive analyse og optimering kører i skyen for høj tilgængelighed og skalerbarhed uanset organisationens størrelse.

VIDEO:
Sustainability Impact: GE and AWS insights
Driving Plant-Floor Action to Help Meet ESG Goals

Bæredygtighed i produktionen

Succes med bæredygtighed

Kan du give os nogle eksempler?

Absolut! Her er blot nogle få:

Skjern Papir samarbejder med Novotek, og de bruger vores Proficy CSense analysesoftware til at forbedre produktkvaliteten og reducere spild. Faktisk anerkendte analytikerfirmaet IDC Skjern Papir for dets brug af industriel analyse til at forbedre kvaliteten og understøtte dets engagement i bæredygtighed.

Som baggrund kan jeg nævne at papirfabrikker har hundredvis af PID-kontrolsløjfer, der kan forårsage procesvariationer og bidrage til kvalitetsproblemer og spild, hvis de ikke holdes i en sund tilstand. Samtidig, selvom Skjern Papir har omfattende kvalitetssikringssystemer, havde teamet ikke mange måder at måle papirkvalitet i realtid på, hvilket gjorde realtids kvalitetskontrol vanskelig. Operatører kontrollerede kvalitetsprøver for en hel rulle papir ved slutningen af en produktionskørsel, hvilket involverede en forsinket laboratorieanalyse og manglende evne til at justere produktionen tidligere i processen.

Med et mål om at undgå eller reducere 5 % af kvalitetsafvisningerne, især ved skift mellem forskellige produkter, benyttede Erik Møller, teknisk chef hos Skjern Paper, gratis rådgivning med en GE Digital AI- og ML-ekspert til at sætte gang i analyseprojektet.

Efter blot seks timers rådgivning var Skjern Papir i stand til at få indsigt og tage projektet til de næste skridt. “Reducerende skrot- og kemikalieforbrug og øget produktionskapacitet gennem CSense er alle måder, hvorpå vi hjælper miljøet,” forklarede Møller.

Somfy er endnu et godt eksempel på at bruge digital transformation til at understøtte bæredygtighed. Teamet bruger GE Digitals Manufacturing Execution System (MES) software til at reducere spild. Du kan også se casestudier på flere andre virksomheder her.

Samarbejde om innovation

Nogle sidste tanker?

Digital transformation er en kritisk del af rejsen mod bæredygtighed. Vi kan udvikle smarte fabrikker, der understøtter bæredygtighedsmål ved at modernisere vores teknologiske infrastruktur (forbinde OT-systemer), indsamle data, få synlighed for handling og optimere driften.

I kombination med en lean kultur reducerer smart factory teknologi spild, energiforbrug, kemikalieforbrug og meget mere.

Du er ikke alene på denne rejse. GE kan hjælpe med hele bredden af vores gennemprøvede bæredygtighedsløsninger, vores evne til at levere på nøglemålinger og vores store erfaring med vores egen fremstilling samt co-innovationspartnerskaber med industrielle organisationer over hele verden.

Matthew Holland
Chief Commercial Officer, GE Digital

Matt Holland er Chief Commercial Officer for GE Digital’s Manufacturing & Digital Plant Business og dens verdenskendte Proficy-software og -tjenester. Med mere end 30 års produktionserfaring har Matt en passion for industrielle softwareløsninger, der leverer kundeværdi og resultater såsom forbedret effektivitet, kvalitet og bæredygtighed. Han har samarbejdet med hundredvis af virksomheder rundt om i verden, der spænder over næsten alle produktionssegmenter. Velkendt som førende inden for industriel automatisering og fremstillingsløsninger, har Matts karriere spændt over Siemens, AspenTech og GE samt deltagelse i brancheforeninger, herunder MESA, Industry 4.0, CESMII, ISA og mere.

Flere Insights