Novotek leverer tekniske løsninger, tjenester og produkter inden for industriel IT og automation

Fokus på kvalitet:
  • Spidskompetence i vores produktportefølje
  • Support og service inden for vores produktportefølje
  • Elegante, innovative og pålidelige løsninger
Fokus på miljøet:
  • Personeltransport
  • Produkter og løsninger, der reducerer kundernes miljøpåvirkning

Vi er forpligtet til at overholde love og krav, forhindre forurening, beskytte miljøet og forhindre dårligt helbred og ulykker og konstant udvikle vores styringssystem.

Nedenfor finder du nogle eksempler på, hvordan vores produkter kan hjælpe vores kunder med at reducere deres miljøpåvirkning


  • Ved at lade alle kontrolsystemer forbindes via Kepware OPC-kommunikation, kan du f.eks. undgå at køre bil til en fjern pumpestation for at få oplysninger om pumpestationens status og dermed også undgå emissioner fra bilen og spare arbejdstid.

  • Med Proficy iFix-operatørsystem, der overvåger produktionsprocesser, kan du få tidlige alarmer om f.eks. emissionsværdierne fra en dampkedel stiger, og du kan hurtigt komme i gang med fejlfinding og derefter løse problemet og som et resultat – minimere farlige emissioner, der påvirker miljøet.

  • Hvis du logger dine forskellige procesværdier i en Proficy Historian-database og bruger Proficy Trouble Shooter Multivariate analyseværktøj til at analysere indsamlede data, kan du let se forbindelser, som i det næste trin kan bruges til f.eks. at optimere sine kontrolparametre, som kan reducere forbruget af medier og råvarer i produktionen. Resultatet er reduceret miljøpåvirkning.

  • Med Proficy Plant Applications OEE-modulet kan du følge op på årsagerne til, at maskinen standser, hastigheden falder og årsagerne til, at den kasseres. Ved at analysere årsagerne kan man forbedre tilgængeligheden, øge hastigheden og minimere skrotning. Ved at implementere disse forskellige dele vil du også reducere råvareforbrug og medieforbrug samt øge kvaliteten af ​​det, du producerer og dermed få både virksomheden og miljøet fra gennemførte aktiviteter.

Eksemplerne ovenfor er blot nogle af de miljøforbedringer, som vores ekspertise og vores produkter kan bidrage med.

Lad os fortælle mere!

Kontakt os